ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ / COMBO FULL

1 ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΝΟΥ

1 ΣΜΟΥΘΙ – 1 ΣΑΛΑΤΑ – 1 ΣΟΥΠΑ – 1 ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ – 1 ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

1 FULL MENU

1 SMOOTHIE – 1 SALAD – 1 SOUP – 1 MAIN COURSE – 1 DESSERT

Πακέτο 5 γευμάτων: 5 πλήρη γεύματα κόστος 27 ευρώ/γεύμα, 135 ευρώ

Πακέτο 20 γευμάτων: 20 πλήρη γεύματα, κόστος 24 ευρώ/γεύμα, 480 ευρώ

5 meal Combo: 5 full meals, cost 27 euro/meal, 135 euro

20 meal Combo: 20 full meals, cost 24 euro/meal, 480 euro