Το επόμενο σεμινάριο/workshop θα ανακοινωθεί σύντομα! Μείνετε Συντονισμένοι!
Next seminar/workshop will be announced soon! Stay tuned!